LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN SẢN PHẨM DẦU MỎ

Đăng ngày: 15:48 12-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28 Sản phẩm dầu mỏ được giao nhiệm vụ xây dựng 04 TCVN về Sản phẩm dầu mỏ.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho các dự thảo TCVN.

 Dự thảo xin ý kiến tải về tại đây.

Ý kiến của tổ chức, cá nhân xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 26/9/2022 theo địa chỉ sau:

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38361467 - 0977445518

Bản điện tử ý kiến gửi về địa chỉ hòm thư: xuantcvn@gmail.com

Cùng chuyên mục