LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN THANH CỐT THÉP CÓ ĐẦU NEO VÀ MỐI NỐI ỐNG REN

Đăng ngày: 14:09 22-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép được giao nhiệm vụ xây dựng 05 TCVN về:

1) Thép cốt bê tông - Thanh cốt thép có đầu neo - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

2) Thép cốt bê tông - Thanh cốt thép có đầu neo - Phần 2: Phương pháp thử

3) Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

4) Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren - Phần 2: Phương pháp thử

5) Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren - Phần 3: Đánh giá sự phù hợp

 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho các dự thảo TCVN.

 

Ý kiến của tổ chức, cá nhân xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 9/10/2022 theo địa chỉ sau:

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38361466 - 0904788327

Bản điện tử ý kiến gửi về địa chỉ hòm thư: dqlong66@gmail.com

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt