Dự thảo Danh mục hàng hóa nguy hiểm loại 5 và loại 8

Đăng ngày: 09:03 06-12-2021

Nhằm triển khai Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam được giao nhiệm vụ rà soát và đề xuất Danh mục hàng hoá nguy hiểm loại 5 và loại 8 cần phải bao gói và áp tải khi vận chuyển. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính gửi Quý cơ quan/Ông/Bà dự thảo danh mục hàng hóa nguy hiểm loại 5 và loại 8.

DANH MỤC HHNH LOẠI 5 & 8 PHAI BAO GOI 

DANH MUC HHNH LOAI 5 & 8 CAN AP TAI

Mọi ý kiến góp ý dự thảo danh mục xin gửi lại trước ngày 25/12/2021 theo địa chỉ

VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hoatcvn@gmail.comthanhxuan@vsqi.gov.vn

Cùng chuyên mục