Công khai Quyết toán NSNN năm 2020 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách tháng 12 năm 2021

Đăng ngày: 15:24 11-01-2022

Toàn văn Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

Quyết định về việc Công khai Quyết toán NSNN năm 2020 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách tháng 12 năm 2021 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. Chi tiết xem tại đây.

Cùng chuyên mục