Công bố công khai Dự toán NSNN đợt 4 năm 2021 và thực hiện dự toán NSNN của 9 tháng năm 2021

Đăng ngày: 17:33 01-10-2021

Công khai ngân sách nhà nước hàng năm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam Công bố công khai Dự toán NSNN đợt 4 năm 2021 và thực hiện dự toán NSNN của  9 tháng năm 2021

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Cùng chuyên mục