DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 3.2023

Đăng ngày: 10:02 27-03-2023

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 2/3/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 276/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:              

TCVN ISO 22300:2023, An ninh và khả năng thích ứng – Từ vựng,  

TCVN ISO 22301:2023, An ninh và khả năng thích ứng – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục – Các yêu cầu,

 

2) Ngày 3/3/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 286/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:              

TCVN 7391-1:2023, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 1: Đánh giá và thử nghiệm trong phạm vi một quá trình quản lý rủi ro, 

TCVN 7391-9:2023, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 9: Khung nhận dạng và định lượng sản phẩm phân hủy tiềm ẩn,

TCVN 7391-12:2023, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 12: Chuẩn bị mẫu và mẫu chuẩn,

TCVN 7391-13:2023, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 13: Nhận dạng và định lượng sản phẩm phân hủy từ trang thiết bị y tế polyme,

TCVN 7391-15:2023, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 15: Nhận dạng và định lượng sản phẩm phân huỷ từ kim loại và hợp kim,

TCVN 7391-18:2023, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 18: Đặc trưng hoá học của vật liệu trang thiết bị y tế trong phạm vi một quá trình quản lý rủi ro,

TCVN 7391-19:2023, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 19: Đặc trưng hóa-lý, hình thái cấu trúc và hình thái bề mặt của vật liệu,

 

3) Ngày 3/3/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 292/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:              

TCVN 13658:2023, Chitosan có nguồn gốc từ tôm - Các yêu cầu,  

TCVN 13659:2023, Thức ăn chăn nuôi - Protein tôm thuỷ phân,

 

4) Ngày 6/3/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 294/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:              

TCVN 12635-6:2023, Công trình quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 6: Mật độ trạm khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia ,  

TCVN 12636-14:2023, Quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 14: Chỉnh biên tài liệu mực nước và nhiệt độ nước sông ,

TCVN 12636-15:2023, Quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 15: Chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều,

 

5) Ngày 6/3/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 296/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:              

TCVN 13678:2023 , Thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải – Lập kế hoạch và thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng,  

TCVN 13679:2023, Thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải – Xây dựng mục tiêu chất lượng dữ liệu,

TCVN 13680:2023, Hướng dẫn lựa chọn thiết bị lấy mẫu cho các hoạt động thu thập dữ liệu chất thải và môi trường bị ô nhiễm,

TCVN 13681:2023, Hướng dẫn thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải – Lựa chọn và tối ưu hóa thiết kế lấy mẫu,

TCVN 13682:2023, Hướng dẫn lấy mẫu phụ phòng thí nghiệm thành phần môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải,

TCVN 13683:2023, Hướng dẫn thu thập dữ liệu thiết kế quá trình xử lý tại địa điểm bị nhiễm bẩn – Địa điểm bị nhiễm hóa chất cần quan tâm,

 

6) Ngày 6/3/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 297/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:              

TCVN 13665-1:2023 , Xác định các hợp chất nitơ hữu cơ trong không khí bằng sắc ký lỏng và khối phổ – Phần 1: Isoxyanat sử dụng dẫn xuất dibutylamin,

TCVN 13665-2:2023, Xác định các hợp chất nitơ hữu cơ trong không khí bằng sắc ký lỏng và khối phổ – Phần 2: Amin và aminoisoxyanat sử dụng dẫn xuất dibutylamin và etyl cloroformat ,

TCVN 13666:2023, Phương pháp xác định canxi, magiê, kali và natri lắng đọng ướt trong không khí bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,

TCVN 13667:2023, Lấy mẫu khí thải từ các nguồn cháy và các nguồn tĩnh khác để  xác định hydro xyanua,

 

7) Ngày 6/3/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 302/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:              

TCVN 8858:2023, Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trog kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu,  

 

8) Ngày 7/3/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 317/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:              

TCVN 11041-9:2023, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 9: Mật ong hữu cơ,  

TCVN 11041-10:2023, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 10: Rong biển hữu cơ,

TCVN 11041-11:2023, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 11: Nấm hữu cơ,

TCVN 11041-12:2023, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 12: Rau mầm hữu cơ,

TCVN 11041-13:2023, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 13: Trồng trọt hữu cơ trong nhà màng và trong thùng chứa,

 

9) Ngày 7/3/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 320/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:              

TCVN 13607-1:2023, Giống cây trồng nông nghiệp – Sản xuất giống – Phần 1: Hạt giống lúa lai ,  

TCVN 13607-2:2023, Giống cây trồng nông nghiệp – Sản xuất giống – Phần 2: Hạt giống lúa thuần ,

TCVN 13607-3:2023, Giống cây trồng nông nghiệp – Sản xuất giống – Phần 3: Hạt giống ngô lai ,

 

10) Ngày 7/3/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 321/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:              

TCVN 13627:2023, Thép không gỉ làm đĩa phanh mô tô, xe máy ,

     

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt