Công bố công khai Dự toán NSNN đợt 2&3 năm 2021 và thực hiện dự toán NSNN Quý 2 năm 2021

Đăng ngày: 14:09 12-07-2021

Công khai ngân sách nhà nước hàng năm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam Công bố công khai Dự toán NSNN đợt 2&3 năm 2021 và thực hiện dự toán NSNN Quý 2 năm 2021

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Cùng chuyên mục