NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2021

Đăng ngày: 10:44 10-06-2021

ISO ở trung tâm của nỗ lực toàn cầu để xây dựng lại hành tinh của chúng ta.

Phục hồi và bảo vệ hệ sinh thái của chúng ta là chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay và đánh dấu sự khởi đầu của thập kỷ Liên hợp quốc về phục hồi hệ sinh thái. ISO cam kết thúc đẩy phong trào hướng tới phục hồi hệ sinh thái bằng các tiêu chuẩn và sáng kiến ​​mới đang được thực hiện.

Đói nghèo, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt chỉ là một trong số những tàn phá gây ra bởi sự suy thoái môi trường của chúng ta, và bây giờ là lúc để thúc đẩy các nỗ lực để đảo ngược xu hướng đó. Nhận thức được rằng việc khuyến khích đa dạng sinh học là rất quan trọng đối với quá trình tái tạo hệ sinh thái, Ban kỹ thuật mới được thành lập của ISO, ISO/TC 331, Đa dạng sinh học, hiện đang nghiên cứu các tiêu chuẩn có thể giúp tất cả các loại hình tổ chức và chính phủ đóng góp vào nỗ lực này.

Phạm vi công việc của Ban kỹ thuật bao gồm các thuật ngữ và định nghĩa được tiêu chuẩn hóa, phương pháp luận để phân tích tác động, khuôn khổ để xác định chiến lược và kế hoạch hành động, các công cụ giám sát và báo cáo cũng như hướng dẫn về các vấn đề đa dạng sinh học cụ thể như kỹ thuật sinh thái và các giải pháp và công nghệ dựa trên tự nhiên.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) là một tổ chức liên kết trong Ban kỹ thuật của ISO về đa dạng sinh học và đã phát triển các tiêu chuẩn toàn cầu chính về bảo tồn đa dạng sinh học, bao gồm Tiêu chí và Danh mục Sách đỏ của IUCN, Tiêu chuẩn toàn cầu về xác định các khu vực đa dạng sinh học chính và Tiêu chuẩn giải pháp dựa trên thiên nhiên của IUCN.

Giáo sư Thomas Brooks, Nhà khoa học của IUCN cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với ISO để phát triển các Tiêu chuẩn Quốc tế về đa dạng sinh học. Thời điểm là rất quan trọng để hỗ trợ Khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020.”

Tổng thư ký ISO Sergio Mujica nói thêm rằng sự hợp tác quốc tế là rất cần thiết. Việc khai thác quá mức đất đai và các loài sinh vật đã làm xói mòn đa dạng sinh học, với các hậu quả như thiên tai và sự phân phối thức ăn và nước uống không đồng đều trên toàn thế giới.

“Những nỗ lực cá nhân có thể hữu ích, nhưng điều thực sự sẽ tạo ra sự khác biệt là sự hợp tác ở cấp độ quốc tế. Các tiêu chuẩn ISO có thể là chất xúc tác cho điều đó, với cách thức làm việc đã được thống nhất mà mọi tổ chức và chính phủ ở mọi nơi có thể hưởng lợi, để giúp đưa các vấn đề đa dạng sinh học lên nấc cao hơn trong chương trình nghị sự chính trị.”

Việc khôi phục hệ sinh thái cũng đòi hỏi sự đầu tư đáng kể và ước tính sẽ cần nhiều nghìn tỷ đô la nếu chúng ta đạt được mục tiêu không phát thải carbon của mình. Đó là lý do tại sao ISO cũng đang nghiên cứu một nhóm tiêu chuẩn mới để tạo điều kiện cho ngành tài chính xanh an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Tiêu chuẩn ISO 14097, Quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan - Khuôn khổ bao gồm các nguyên tắc và yêu cầu để đánh giá và báo cáo các hoạt động đầu tư và tài chính liên quan đến biến đổi khí hậu, được công bố gần đây, giúp các nhà tài chính đánh giá và báo cáo về các hành động của mình và thấy giá trị đóng góp thực sự của họ cho các mục tiêu khí hậu.

Tiêu chuẩn này sẽ được bổ sung bởi các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn này, hiện đang trong quá trình xây dựng, bao gồm bộ tiêu chuẩn ISO 14030 về đánh giá kết quả hoạt động môi trường của các công cụ nợ xanh, ISO 14100, Tài chính xanh: Đánh giá các dự án tài chính xanh, và ISO 14093, Cơ chế cấp vốn cho địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu: Tài trợ thích ứng với khí hậu dựa trên kết quả hoạt động.

ISO có hàng trăm tiêu chuẩn góp phần phát triển bền vững và cải thiện tác động của con người đối với môi trường, chẳng hạn như ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường. Việc sử dụng các tiêu chuẩn này sẽ cho phép các tổ chức hỗ trợ trực tiếp tất cả 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên hợp quốc, đặc biệt là SDG 13 (Hành động khí hậu), SDG 14 (Cuộc sống dưới nước) và SDG 15 (Cuộc sống trên cạn).

(NB biên dịch từ ISO News)

Cùng chuyên mục