Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 921 - 940 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
921ISO/TC 159/SC 3Anthropometry and biomechanicsO - Thành viên quan sát
922ISO/TC 160Glass in building

TCVN/TC 160

O - Thành viên quan sát
923ISO/TC 161Controls and protective devices for gas and/or oil O - Thành viên quan sát
924ISO/TC 162Doors, windows and curtain walling O - Thành viên quan sát
925ISO/TC 163Thermal performance and energy use in the built environment O - Thành viên quan sát
926ISO/TC 164Mechanical testing of metalsO - Thành viên quan sát
927ISO/TC 165Timber structures  

TCVN/TC 165

O - Thành viên quan sát
928ISO/TC 166Ceramic ware, glassware and glass ceramic ware in contact with food

TCVN/TC 166

O - Thành viên quan sát
929ISO/TC 167Steel and aluminium structures O - Thành viên quan sát
930ISO/TC 168Prosthetics and orthotics O - Thành viên quan sát
931ISO/TC 170Surgical instruments O - Thành viên quan sát
932ISO/TC 171Document management applications O - Thành viên quan sát
933ISO/TC 172Optics and photonics O - Thành viên quan sát
934ISO/TC 173Assistive products for persons with disability

TCVN/TC 173

O - Thành viên quan sát
935ISO/TC 174 Jewellery and precious metals  

TCVN/TC 174

O - Thành viên quan sát
936ISO/TC 176Quality management and quality assurance    O - Thành viên quan sát
937ISO/TC 178 Lifts, escalators and moving walks  

TCVN/TC 178

O - Thành viên quan sát
938ISO/TC 179MasonryO - Thành viên quan sát
939ISO/TC 180Solar energy O - Thành viên quan sát
940ISO/TC 181Safety of toys O - Thành viên quan sát