TCVN/TC 178 - Thang máy, thang cuốn và băng tải chở người

Số hiệu
TCVN/TC 178
Tên Ban kỹ thuật
Thang máy, thang cuốn và băng tải chở người
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 178 - Lifts, escalators and moving walks  

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về "Thang máy, thang cuốn và băng tải chở người"
Liên hệ

Trần Thị Kim Huế, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trankimhuetcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Hoa Văn Ngũ (Trưởng ban)
 • Trần Thị Kim Huế (Thư ký)
 • Trịnh Đồng Tính
 • Nguyễn Việt Phương
 • Nguyễn Anh Thơ
 • Đồng Xuân Khang
 • Nguyễn Tuấn Phương
 • Lê Phú Hải
 • Bùi Văn Công
 • Phạm Đại Nghĩa
 • Vũ Ngọc Dựng
 • Nguyễn Xuân Yên
 • Nguyễn Cát Sơn
 • Triệu Quốc Phương
 • Tô Sơn Phong
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp toàn thang máy – Thang máy ứng dụng riêng cho chở người và chở hàng – Phần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng sử dụng cho người khuyết tật vận động
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy ứng dụng riêng cho chở người và chở hàng – Phần 40: Thang bậc và sàn nâng vận chuyển theo phương nghiêng sử dụng cho người khuyết tật vận động
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và chở hàng – Phần 21: Thang máy mới chở người, thang máy mới chở người và hàng trong các toàn nhà đang sử dụng.
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 22: Thang máy điện với đường nghiêng
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Phần 31: Thang máy chuyên dùng chở hàng
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy –Thang máy chở người và hàng – Phần 43: Thang máy cho cần cẩu
 • Thang cuốn và băng tải chở người – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
FB Chat.txt