TCVN/TC 174 - Đồ trang sức

Số hiệu
TCVN/TC 174
Tên Ban kỹ thuật
Đồ trang sức
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 174 - Jewellery and precious metals  

Phạm vi
Đồ trang sức
Liên hệ

Đỗ Quang Long, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: dqlong66@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Ngọc Khôi (Trưởng ban)
 • Đỗ Quang Long (Thư ký)
 • Trần Trung Kiên
 • Lê Quang Huy
 • Lê Việt Cường
 • Trịnh Viết Lộc
 • Vũ Đức Lợi
 • Dương Anh Tuấn
 • Nguyễn Quóc Dũng
 • Tạ Quốc Toàn
 • Nguyễn Sinh Thành
 • Nguyễn Thái Hòa
 • Nguyễn Văn Ngũ
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt