TCVN/TC 166 - Sản phẩm bằng đồ gốm sứ, gốm thủy tinh tiếp xúc với thực phẩm

Số hiệu
TCVN/TC 166
Tên Ban kỹ thuật
Sản phẩm bằng đồ gốm sứ, gốm thủy tinh tiếp xúc với thực phẩm
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 166 - Ceramic ware, glassware and glass ceramic ware in contact with food

Phạm vi
Sản phẩm bằng đồ gốm sứ, gốm thủy tinh tiếp xúc với thực phẩm
Liên hệ

Đỗ Thị Thu Hiền, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  hientcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phan Minh Hải (Trưởng ban)
 • Đỗ Thị Thu Hiền (Thư ký)
 • Trần Hồng Lâm
 • Nguyễn Huy Tùng
 • Đỗ Xuân Đồng
 • Hoàng Anh Sơn
 • Nghiêm Đình Vinh
 • Vũ Ngọc Quỳnh
 • Phan Thị Thúy Nga
 • Trương Bích Ngân
 • Đỗ Văn Thích
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm - Chất dẻo - Phần 4 – Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm trong dầu oliu trong khoang chứa
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 5: Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào trong dung dịch mô phỏng thức ăn trong khoang chứa
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 2: Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm trong dầu oliu bằng phương pháp ngâm toàn phần
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 3: Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào trong dung dịch nước mô phỏng thức ăn bằng cách ngâm toàn phần
 • Đũa ăn
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo - Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn các điều kiện và phương pháp thử để thử tổng lượng thôi nhiễm
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo – Phần 6: Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào dầu oliu bằng sử dụng túi
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo – Phần 7: Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào dung dích thức ăn mô phỏng bằng sử dụng túi
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo – Phần 8: Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào dầu oliu bằng chất đệm
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm – Chất dẻo – Phần 9 – Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào dung dích thức ăn mô phỏng bằng chất đệm
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm – Chất dẻo – Phần 10 – Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào dầu oliu (phương pháp thay thế trong trường hợp không chiết được hoàn toàn trong dầu oliu)
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm – Chất dẻo – Phần 11 – Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm trong hỗn hợp triglyxerit tổng hợp nhãn C
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm – Chất dẻo – Phần 12 – Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm tại nhiệt độ thấp
 • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm – Chất dẻo – Phần 13 – Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm tại nhiệt độ cao
FB Chat.txt