TCVN/TC 160 - Thủy tinh trong xây dựng

Số hiệu
TCVN/TC 160
Tên Ban kỹ thuật
Thủy tinh trong xây dựng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 160 - Glass in building

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Thủy tinh trong xây dựng
Liên hệ

Đoàn Bích Nga, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: ngadb@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Quang Cung (Trưởng ban)
  • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
  • Vũ Minh Đức
  • Nguyễn Đức Lợi
  • Nguyễn Anh Dũng
  • Đào Hà Quang
  • Trần Văn Cần
  • Trần Quốc Thái
  • Trịnh Quang Tuyến
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt