TCVN/TC 173 - Xe lăn dùng cho người tàn tật

Số hiệu
TCVN/TC 173
Tên Ban kỹ thuật
Xe lăn dùng cho người tàn tật
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 173 - Assistive products for persons with disability

Phạm vi
Xe lăn dùng cho người tàn tật
Liên hệ

Nguyễn Duy Trinh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trinh.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Phạm Quang Thành (Trưởng ban)
  • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
  • Cao Bảo Anh
  • Chu Xuân Tĩnh
  • Dương Văn Khoa
  • Nguyễn Tuấn Anh
  • Cao Vân Điểm
  • Trịnh Thanh Hưng
  • Nguyễn Minh Thư
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt