Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 1001 - 1005 trong số 1005

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
1001TC 11TC 11
1002TC 20TC 20
1003TC 55TC 55
1004TC 57TC 57
1005TFAMRAd hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial ResistanceChưa xác định