Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 1001 - 1007 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
1001ISOTC 234Fisheriesandaquaculture

TCVN/TC/F 11

1002POULTRYpoultry

TCVN/TC/F 8

1003TC 11TC 11
1004TC 20TC 20
1005TC 55TC 55
1006TC 57TC 57
1007TFAMRAd hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial ResistanceChưa xác định