Áp dụng ISO 9001:2015: Giảm 60% sản phẩm lỗi, hỏng

Đăng ngày: 10:42 23-04-2019

Được chọn là một trong những doanh nghiệp tham gia chương trình “Hỗ trợ chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp”, sau 6 tháng triển khai, áp dụng thí điểm, Vinakip đã chuyển đổi thành công hệ thống quản lý chất lượng sang phiên bản mới ISO 9001:2015.

Đây là dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngành công nghiệp thuộc Chương trình 712 do Viện Năng suất Việt Nam chủ trì thực hiện trong năm 2017 – 2018. Dự án triển khai trong vòng 6 tháng với mục tiêu chính là xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 cho hoạt động sản xuất sản phẩm thiết bị đóng cắt, điều khiển, chiếu sáng và bảo vệ dòng điện tại Vinakip.

Theo đó, nhóm chuyên gia đã triển khai đánh giá, khảo sát để xác định thực trạng của doanh nghiệp so với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, từ đó xác định các nội dung cần thực hiện để cập nhật chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng. Quá trình đánh giá thực trạng được thực hiện thông qua các phương pháp: Trao đổi và phỏng vấn đại diện lãnh đạo và chuyên viên của từng đơn vị; xem xét và lấy mẫu ngẫu nhiên tài liệu, hồ sơ liên quan; quan sát thực tế nơi làm việc để tìm hiểu thực trạng hoạt động quản lý và quá trình hoạt động tại bộ phận/lĩnh vực.

Kết quả, sau 6 tháng triển khai, Vinakip đã xây dựng được các tài liệu liên quan đến kế hoạch triển khai mục tiêu chất lượng; tích hợp quy trình quản lý rủi ro vào các hoạt động/quá trình tạo sản phẩm của công ty; đồng thời, cải tiến hệ thống quy trình có cùng biểu mẫu giúp kiểm soát, hạn chế sai sót khi thực hiện… Đặc biệt, công ty đã xây dựng cơ chế nhận biết và xử lý sản phẩm không phù hợp thông qua các quy trình/hướng dẫn thực hiện, qua đó giảm được tỷ lệ phế phẩm công đoạn (khoảng 60%). Bên cạnh đó, 100% sản phẩm sản xuất ra được kiểm soát chất lượng.

                                                                                                                                        

                                                                100% sản phẩm được kiểm soát chất lượng

Đánh giá hiệu quả sau khi chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 thành công, bà Vũ Thị Hồng Dân – Trưởng phòng tư vấn, Viện Năng suất Việt Nam – nhận định, cán bộ, công nhân viên đã chủ động và nỗ lực hơn để đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, công ty cũng giảm thiểu được rủi ro đối với hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với nguyên vật liệu mua vào nhờ quy trình quản lý hoạt động mua hàng theo ISO 9001:2015.

Tuy nhiên, cũng theo bà Vũ Thị Hồng Dân, quan trọng nhất là sự cam kết của lãnh đạo công ty trong việc quyết tâm triển khai cũng như sự tham gia của mọi cán bộ, công nhân viên. Và để duy trì thành quả, công ty cần cam kết cung cấp nguồn lực để triển khai hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo dự án thực hiện ISO 9000.

Nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín của công ty trước khách hàng, Vinakip đã duy trì bền vững và cải tiến liên tục từ việc áp dụng ISO 9001:2000 đến cập nhật các phiên bản mới nhất hiện nay (ISO 9001:2015).

(Theo congthuong.vn)

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt