Thông tư quy định hoạt động phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Đăng ngày: 16:06 14-03-2019

Ngày 29/11/2018, Bộ KHCN ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN về việc quy định hoạt động phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Theo đó, Thông tư này quy định hoạt động phối hợp trong thông báo, xử lý ý kiến, góp ý, xử lý quan ngại thương mại và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Mạng lưới cơ quan Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và cơ chế phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại quy định tại Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Xem chi tiết tại đây Thông tư 16.2018.TT-BKHCN

(tcvn.gov.vn)

 

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt