THÔNG TƯ 12/2019/TT-BKHCN VỀ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM, THIẾT BỊ SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM

Đăng ngày: 16:03 07-02-2020

Thông tư này quy định tiêu chí và phương pháp xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm, bao gồm:

1. Tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm;

2. Phương pháp xác định tiêu chí sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm;

3. Phương pháp xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm;

4. Sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm có cấp hiệu quả sử dụng nước phù hợp với quy định tại các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố áp dụng;

5. Sử dụng “nhãn tiết kiệm nước”.

Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm quy định tại Điều 1 Thông tư này; tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện thử nghiệm, chứng nhận các sản phẩm, thiết bị sử dụng nước;

2. Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Danh mục sản phẩm, thiết bị vệ sinh và thiết bị gia dụng sử dụng nước tiết kiệm:

Loại sản phẩm, thiết bị;                          Phương pháp xác định

Sen vòi                                                      TCVN 12500:2018

Vòi rửa bát                                                TCVN 12500:2018

Vòi rửa mặt                                               TCVN 12500:2018

Bệ xí bệt                                                    TCVN 12501:2018

Máy giặt gia dụng                                      TCVN 11920:2017

Tải thông tư 12/2019/TT-BKHCN  

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt