Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R7R5R5R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12429-1:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thịt mát - Phần 1: Thịt lợn
Tên tiếng Anh

Title in English

Chilled meat - Part 1: Porcine (pork) meat
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.120 - Thịt, sản phẩm thịt và sản phẩm động vật khác
67.120.10 - Thịt và sản phẩm thịt
Số trang

Page

11
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thịt lợn mát được dùng làm thực phẩm
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 3699:1990, Thủy sản-phương pháp thử định tính hydro sulfua và amoniac
TCVN 4835:2002 (ISO 2917:1999), thịt và sản phẩm thịt-đo độ pH-phương pháp chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
TCVN 5733:1993, Thịt-Phương pháp phát hiện ký sinh trùng
TCVN 7135:2002 (ISO 6391:1997), Thịt và sản phẩm thịt-định lượng E.coli-kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử dụng màng lọc do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
TCVN 7928:2008, Thực phẩm-Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp gel pectin
TCVN 8126:2009, Thực phẩm-Xác định hàm lượng chì, cadimi, kẽm, đồng và sắt-Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau khi đã phân hủy bằng vi sóng
TCVN 9581:2013, Thịt và sản phẩm thịt-Phương pháp phát hiện ấu trùng giun xoắn (Trichinella) trong thịt lợn
TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017), Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm-Phương pháp phát hiện, định lượng và xác định typ huyết thanh của Salmonella-Phần 1:Phương pháp phát hiện Salmonella spp
Quyết định công bố

Decision number

3087-QĐ/BKHCN , Ngày 16-10-2018
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản