Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R0R8R4R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7928:2008
Năm ban hành 2008

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm - Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp gel pectin
Tên tiếng Anh

Title in English

Foodstuffs - Determination of total aerobic count by the pectin gel method
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

8
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp gel pectin để xác định tổng vi khuẩn hiếu khí có trong sản phẩm thực phẩm.
Quyết định công bố

Decision number

2745/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2008