Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R0R5R7R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9581:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thịt và sản phẩm thịt - Phương pháp phát hiện ấu trùng giun xoắn (trichinella) trong thịt lợn
Tên tiếng Anh

Title in English

Meat and meat product - Method for detection of trichinella larvae in pork
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.120.10 - Thịt và sản phẩm thịt
Số trang

Page

13
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các bước của phương pháp tiêu cơ và sử dụng hai bước lắng kết hợp khuấy từ để phát hiện ấu trùng giun xoắn (Trichinella) trong thịt lợn tươi sống.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6404 (ISO 7218), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật.
Quyết định công bố

Decision number

1329/QĐ-BKHCN , Ngày 31-05-2013