Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R9R9R9R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7135:2002
Năm ban hành 2002

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thịt và sản phẩm thịt - Định lượng E - Coli - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử dụng màng lọc
Tên tiếng Anh

Title in English

Meat and meat products - Enumeration of Escherichia coli - Colony-count technique at 44oC using membranes
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6391:1997 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.120.10 - Thịt và sản phẩm thịt
Số trang

Page

11
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp định lượng Escherichia coli có trong tất cả các loại thịt và sản phẩm thịt, kể cả thịt gia cầm.
Phương pháp này cho phép phát hiện Escherichia coli (tip sinh học 1) và các biến thể không lên men lactoza hoặc sinh trưởng kỵ khí (xem tham khảo [1]).
Chú thích 1 - Phương pháp này có thể không thích hợp cho việc kiểm tra thịt đã chế biến có nhiều vi khuẩn sinh bào tử hiếu khí.
Chú thích 2 - Một số chủng Escherichia coli gây bệnh có thể không phát hiện được bằng phương pháp này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6507:1999 (ISO 6887:1983), Vi sinh vật học-Hướng dẫn chung về cách pha chế các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh vật.
TCVN 6404:1998 (ISO 7218:1996), Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn gia súc-Nguyên tắc chung về kiểm tra vi sinh vật.
Quyết định công bố

Decision number

2926/ QĐ/ BKHCN , Ngày 30-12-2008