Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R3R0R5R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 3699:1990
Năm ban hành 1990

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thủy sản - Phương pháp thử định tính hydro sulphua và amoniac
Tên tiếng Anh

Title in English

Aquatic products - Qualitative test for hydrogen sulfide and ammonia
Thay thế cho

Replace

TCVN 3699:1981
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.120.30 - Cá và sản phẩm nghề cá
Số trang

Page

7
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5276:1990 , Thủy sản-lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.
Quyết định công bố

Decision number

Quyết định số2920/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2017