Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của 06 tháng năm 2024

Đăng ngày: 09:47 10-07-2024

Toàn văn Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

 

Công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của 06 tháng năm 2024 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. Chi tiết xem tại đây.

Cùng chuyên mục