Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của 03 tháng năm 2023

Đăng ngày: 14:39 12-04-2023

Toàn văn Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

 

Công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023 và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của 03 tháng năm 2023 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. Chi tiết xem tại đây.

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt