Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phòng cháy, chữa cháy

Đăng ngày: 09:45 10-04-2023

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Công an, đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác PCCC, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong PCCC, đồng thời kiềm chế và giảm được cả 3 tiêu chí về số vụ, thiệt hại về người và tài sản do các vụ cháy gây ra.

Tuy nhiên, quá trình rà soát, kiểm tra vẫn phát hiện nhiều công trình, cơ sở chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng chống cháy, nổ theo quy định pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, buộc phải tạm dừng hoạt động, dẫn đến gián đoạn hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh.

Một điển hình là quy chuẩn PCCC của Việt Nam tương đương những quốc gia phát triển như Anh, Mỹ với quy định sử dụng các vật liệu xây dựng chống cháy, trong đó có sơn chống cháy. Tuy nhiên, hiện tại trong danh mục những loại sơn được lưu hành tại Việt Nam lại không có các loại sơn chống cháy.

Bên cạnh đó, trong khi một số công trình đang đầu tư theo quy định của văn bản cũ thì văn bản mới lại được ban hành, gây ảnh hưởng rất nhiều đến quy trình thẩm định và làm gián đoạn việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

 

Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phòng cháy, chữa cháy

Để bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về PCCC, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, trong Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương rà soát chính sách, pháp luật về PCCC để kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội.

Cùng với đó, phân loại cụ thể theo nhóm các công trình, cơ sở có khó khăn, vướng mắc trong việc khắc phục sau kiểm tra, rà soát; chủ động, kịp thời giải đáp, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể chi tiết các quy định và giải pháp để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân khắc phục tổng thể các vi phạm, thiếu sót về PCCC của công trình, cơ sở, phục vụ hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh (hoàn thành trước ngày 30/4/2023).

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về PCCC trong đầu tư xây dựng nhà và công trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; làm rõ nguyên nhân để có giải pháp bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền ngay những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh, đồng thời cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về PCCC (báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2023).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định rõ vai trò, trách nhiệm xử lý ngay những hạn chế, bất cập, cản trở trong quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn mình quản lý. Chỉ đạo có giải pháp cụ thể, chi tiết để xử lý dứt điểm những vi phạm về PCCC trong đầu tư xây dựng theo thẩm quyền để khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về PCCC, phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về PCCC ngoài thẩm quyền giải quyết để kiến nghị Bộ Công an, Bộ Xây dựng hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết (gửi về Bộ Công an, Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2023).

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhất là những quy định, giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác PCCC đã ban hành để người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và thuận lợi trong triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về PCCC, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc về PCCC thuộc thẩm quyền và báo cáo đề xuất các cấp nếu vượt thẩm quyền.

Trung Kiên (theo chatluongvacuocsong.vn)

Cùng chuyên mục