Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của 12 tháng năm 2022

Đăng ngày: 16:46 09-01-2023

Toàn văn Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

 

Công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022 và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của 12 tháng năm 2022 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. Chi tiết xem tại đây.

Cùng chuyên mục