Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Xi măng - Phương pháp thử theo định hướng mới

Đăng ngày: 10:54 06-01-2023

Ngày 4/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Xi măng - Phương pháp thử theo định hướng mới”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Bảo vệ kết quả Nhiệm vụ trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Thị Luận cho biết, thực hiện đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng đã hoàn thành định hướng biên soạn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng, trong đó xác định rõ các tiêu chuẩn cốt lõi sẽ được biên soạn theo định hướng lấy tiêu chuẩn châu Âu làm cơ sở (gồm các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép). Theo đó, các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng cũng sẽ được hoàn thiện theo hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo đồng bộ hóa tiêu chuẩn của ngành Xây dựng. Vì vậy, việc thực hiện Nhiệm vụ là rất cần thiết.

Tiêu chuẩn Xi măng - Phương pháp thử theo định hướng mới được xây dựng trên cơ sở chuyển dịch tương đương tiêu chuẩn châu Âu, có sự điều chỉnh, lược bỏ những nội dung không phù hợp và bổ sung những quy định phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Kết thúc quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành dự thảo 7 phần của tiêu chuẩn này theo hợp đồng, bao gồm: Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ; Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích; Xi măng - Phương pháp thử - Định lượng thành phần cấu tử; Xi măng - Phương pháp thử - Thử nghiệm độ bền puzolan cho xi măng puzolan; Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu; Xi măng - Phương pháp thử - Xác định hàm lượng crôm (VI) hoà tan trong nước; Xi măng - Phương pháp thử - Xác định nhiệt thuỷ hoá bằng phương pháp đo nhiệt lượng dẫn truyền đẳng nhiệt.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng thống nhất với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu được giao; hoàn thành Nhiệm vụ theo đúng thời hạn hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ trình tự thủ tục, quy định hiện hành.

Hội đồng đánh giá cao chất lượng dự thảo tiêu chuẩn. Theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu đã bám sát bản gốc, chuyển dịch đầy đủ những nội dung chính của bản gốc tiếng Anh sang tiếng Việt; Việt hóa hợp lý, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội đồng góp một số ý kiến về thống nhất thuật ngữ chuyên ngành giữa các phần của tiêu chuẩn và giữa tiêu chuẩn với hệ thống tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam; điều chỉnh tên gọi một số phần đảm bảo hợp lý hơn.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà (moc.gov.vn)

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt