Đẩy mạnh hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Đăng ngày: 09:24 04-11-2020

Ngày 27/5/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL đã thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quyết định số 1019/QĐ-TĐC. Theo đó, trong thời gian qua Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án, nghị quyết, chương trình hành động về công tác cán bộ nữ và hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Tổng cục.

Đề cập về kết quả hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 tại Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh – Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cho biết, Ban đã thực hiện tốt các nội dung như: Ban hành kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 của Tổng cục; Phê duyệt kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra giám sát các hoạt động bình đẳng giới trong cơ quan.

“Tại Tổng cục TCĐLCL, cán bộ nữ được bình đẳng trong mọi hoạt động của cơ quan không có sự phân biệt: 4/13 người tham gia Đảng ủy chiếm 30%; 3/13 người tham gia Ban chấp hành Đoàn thanh niên chiếm gần 23%; 6/10 người tham gia Ban chấp hành công đoàn chiếm 60%; 14/48 người là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục chiếm 29%; 70/162 người là cán bộ quản lý trưởng phó phòng và tương đương chiếm gần 45%. Ở cương vị công tác nào cán bộ nữ cũng là những hạt nhân tích cực đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của cơ quan”, ông Linh cho biết.

Xem thêm: https://tcvn.gov.vn/2020/10/day-manh-hoat-dong-binh-dang-gioi-vi-su-tien-bo-cua-phu-nu-tai-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/

Cùng chuyên mục