DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 9.2023

Đăng ngày: 09:58 18-09-2023

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 5/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1985/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13843:2023,Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng mật ong,

TCVN 13844:2023,Mật ong – Xác định đường thực vật C-4 bằng phương pháp đo tỷ số đồng vị cacbon bền,

TCVN 13845:2023,Mật ong – Xác định hàm lượng đường – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC),

TCVN 13846:2023,Mật ong – Xác định hàm lượng phấn hoa tương đối,

 

2) Ngày 5/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1986/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8685-40:2023,Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 40: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm não tủy truyền nhiễm do Avian Encephalomyelitis ở gà,

TCVN 8685-41:2023,Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 41: Vắc xin phòng bệnh viêm khớp do Avian Reovirus ở gà,

TCVN 8685-42:2023 ,Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 42: Vắc xin phòng bệnh E.coli ở gia cầm ,

TCVN 8685-43:2023,Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 43: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi do Pasteurella multocida type A ở lợn,

 

3) Ngày 5/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1987/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13884:2023,Nhiên liệu sinh học rắn – Chuẩn bị mẫu thử ,

TCVN 13887-1:2023,Nhiên liệu sinh học rắn – Xác định hàm lượng ẩm – Phần 1: Phương pháp chuẩn,

TCVN 13887-2:2023,Nhiên liệu sinh học rắn – Xác định hàm lượng ẩm – Phần 2: Tổng hàm lượng ẩm – Phương pháp đơn giản ,

TCVN 13887-3:2023,Nhiên liệu sinh học rắn – Xác định hàm lượng ẩm – Phần 3: Hàm lượng ẩm trong mẫu phân tích chung ,

 

4) Ngày 5/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1990/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13767:2023,Sản phẩm thủy sản – Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh ,

 TCVN 13768:2023,Tôm đông lạnh – Yêu cầu kỹ thuật ,

 

5) Ngày 5/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1992/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5372:2023,Đồ gỗ nội thất – Phương pháp xác định đặc tính ngoại quan và tính chất cơ lý ,

 TCVN 8927:2023,Phòng, chống sâu hại cây rừng – Hướng dẫn chung ,

TCVN 8928:2023,Phòng, chống bệnh hại cây rừng – Hướng dẫn chung ,

TCVN 8754:2023,Giống cây lâm nghiệp – Yêu cầu đối với giống mới để được công nhận ,

TCVN 13701:2023,Giống cây lâm nghiệp – Vườn lưu giữ giống gốc ,

TCVN 13702:2023 ,Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm tính khác biệt, tính thống nhất và tính ổn định – Yêu cầu chung,

TCVN 11366-7:2023,Rừng trồng – Yêu cầu lập địa – Phần 7: Mắc ca,

 

6) Ngày 11/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13888:2023,Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ Halal ,

 

7) Ngày 11/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2020/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13825:2023,Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với chương trình đào tạo lặn sử dụng bình nén hỗn hợp khí giàu oxy (EAN),

TCVN 13826:2023,Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với việc đào tạo hướng dẫn viên lặn có ống thở với mục đích giải trí,

TCVN 13827:2023,Dịch vụ lặn giải trí –   Yêu cầu đối với việc tổ chức lặn có ống thở với mục đích du ngoạn,

TCVN 13828:2023,Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với chương trình đào tạo người trộn khí hỗn hợp,

TCVN 13829:2023,Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu và chỉ dẫn thực hành đảm bảo môi trường bền vững trong lặn với mục đích giải trí,

TCVN 13830:2023,Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với đào tạo nhận thức môi trường cho thợ lặn với mục đích giải trí,

TCVN 13831:2023,Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ lặn với mục đích giải trí,

 

8) Ngày 11/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2021/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13885:2023,Nhiên liệu sinh học rắn – Xác định hàm lượng cacbon, hydro và nitơ tổng,

 TCVN 13886:2023,Nhiên liệu sinh học rắn – Xác định hàm lượng lưu huỳnh và clo tổng,

 

9) Ngày 11/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2022/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13841:2023,Phân tích dấu ấn sinh học phân tử – Phương pháp phát hiện và xác định nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật trong thực phẩm và sản phẩm thực phẩm (dựa trên axit nucleic) – Yêu cầu chung và định nghĩa,

TCVN 13842-1:2023,Phân tích dấu ấn sinh học phân tử – Phát hiện nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng real-time PCR – Phần 1: Phương pháp phát hiện ADN của bò,

TCVN 13842-2:2023,Phân tích dấu ấn sinh học phân tử – Phát hiện nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng real-time PCR – Phần 2: Phương pháp phát hiện ADN của cừu,

TCVN 13842-3:2023,Phân tích dấu ấn sinh học phân tử – Phát hiện nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng real-time PCR – Phần 3: Phương pháp phát hiện ADN của lợn,

TCVN 13842-4:2023,Phân tích dấu ấn sinh học phân tử – Phát hiện nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng real-time PCR – Phần 4: Phương pháp phát hiện ADN của gà,

TCVN 13842-5:2023,Phân tích dấu ấn sinh học phân tử – Phát hiện nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng real-time PCR – Phần 5: Phương pháp phát hiện ADN của dê,

 

10) Ngày 11/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2032/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13750:2023,Thép không gỉ làm khuôn ép nhựa,

 

11) Ngày 11/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2036/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13770:2023,Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13771:2023,Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định hàm lượng ẩm,

TCVN 13772:2023,Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định thành phần cấp hạt bằng phương pháp sàng ướt,

TCVN 13773:2023,Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định độ co dài,

TCVN 13774:2023,Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định độ trắng,

TCVN 13775:2023,Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định thành phần hoá học,

TCVN 13776:2023,Đất sét để sản xuất sứ dân dụng – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13777:2023,Đất sét để sản xuất sứ dân dụng – Xác định độ dẻo bằng phương pháp P. Fefferkorn,

TCVN 13778:2023,Cyclone thuỷ lực sứ dùng trong tuyển khoáng – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13779:2023,Cyclone thuỷ lực sứ dùng trong tuyển khoáng – Xác định kích thước làm việc,

TCVN 13780:2023,Cyclone thuỷ lực sứ dùng trong tuyển khoáng – Xác định độ chịu mài mòn,

 

12) Ngày 11/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2038/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13860:2023,Hỗn hợp nhựa – Phương pháp chia mẫu đến kích cỡ thử nghiệm,2023-9-12, 2038/QĐ-BKHCN

 

13) Ngày 13/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2058/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13765:2023,Cùi nhãn sấy ,2023-9-13, 2058/QĐ-BKHCN

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục