DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 5.2023

Đăng ngày: 10:50 29-05-2023

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 8/5/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 817/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13660:2023,Sàn nâng di động – Thiết kế, tính toán, yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13661:2023 ,Cột chống thép kiểu ống lồng – Thông số kỹ thuật, thiết kế, đánh giá bằng tính toán và thử nghiệm,

TCVN 13662:2023,Giàn giáo – Yêu cầu an toàn,

 

2) Ngày 8/5/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 821/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13752:2023,Nhân hạt điều rang,

 

3) Ngày 8/5/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 824/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13692:2023,Công trình thuỷ lợi - Tường hào bentonite chống thấm - Yêu cầu thiết kế , 

TCVN 13693:2023,Công trình thuỷ lợi - Tường hào bentonite chống thấm - Thi công và nghiệm thu,

 

4) Ngày 18/5/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 935/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13695-1:2023,Đường ray – Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết – Phần 1: Xác định lực cản dọc ray,

TCVN 13695-2:2023,Đường ray – Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết – Phần 2: Xác định sức kháng xoắn,

TCVN 13695-3:2023,Đường ray – Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết – Phần 3: Xác định độ suy giảm của tải trọng va đập,

TCVN 13695-4:2023,Đường ray – Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết – Phần 4: Ảnh hưởng của tải trọng lặp,

TCVN 13695-5:2023,Đường ray – Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết – Phần 5: Xác định điện trở,

TCVN 13695-6:2023,Đường ray – Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết – Phần 6: Ảnh hưởng của điều kiện môi trường khắc nghiệt,

TCVN 13695-7:2023,Đường ray – Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết – Phần 7: Xác định lực kẹp và độ cứng theo phương thẳng đứng,

TCVN 13695-8:2023,Đường ray – Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết – Phần 8: Thử nghiệm trong vận hành,

TCVN 13695-9:2023,Đường ray – Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết – Phần 9: Xác định độ cứng,

TCVN 13695-10:2023,Đường ray – Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết – Phần 10: Thử nghiệm xác định lực chống nhổ lõi,

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục