DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 3.2024

Đăng ngày: 10:29 09-04-2024

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 31/1/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 100/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13966-1:2024,Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Công trình và thiết bị - Phần 1: Các yêu cầu chung cho thiết kế kho chứa nổi,

 

2) Ngày 01/2/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 107/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13992:2024,Truy xuất nguồn gốc – Hướng dẫn thu thập thông tin đối với chuỗi cung ứng đồ chơi trẻ em,

TCVN 13993:2024,Truy xuất nguồn gốc – Hướng dẫn thu thập thông tin đối với chuỗi cung ứng chè,

TCVN 13994:2024,Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với quá trình sản xuất thuốc lá,

TCVN 13995:2024,Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng trang thiết bị y tế,

TCVN 13996:2024,Mã số Mã vạch – Mã định danh đơn nhất cho trang thiết bị y tế,

 

3) Ngày 1/2/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 108/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13987:2024,Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu về thu thập thông tin trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm,

TCVN 13988:2024,Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rượu vang,

TCVN 13989:2024,Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng sản phẩm dược mỹ phẩm,

TCVN 13990:2024,Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với logistic chuỗi lạnh cho thực phẩm,

TCVN 13991:2024,Truy xuất nguồn gốc – Hướng dẫn truy xuất nguồn gốc thủy sản,

 

4) Ngày 07/2/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 137/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5687:2024,Thông gió điều hòa không khí – Yêu cầu thiết kế,

 

5) Ngày 15/2/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 138/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13567-4:2024,Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 4: Bê tông nhựa chặt tái chế nóng tại trạm trộn sử dụng vật liệu cũ không quá 25%,

 

6) Ngày 15/2/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 139/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13937-1:2024,Ứng dụng đường sắt – Hệ thống đường ray không đá ba lát – Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 13937-2:2024,Ứng dụng đường sắt – Hệ thống đường ray không đá ba lát – Phần 2: Thiết kế hệ thống, các hệ thống con và các thành phần,

TCVN 13937-3:2024,Ứng dụng đường sắt – Hệ thống đường ray không đá ba lát – Phần 3: Nghiệm thu,

 

7) Ngày 23/2/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 162/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13906:2024,Xỉ thép làm vật liệu san lấp,

TCVN 13907:2024,Xỉ hạt phốt pho lò điện nghiền mịn dùng cho xi măng và bê tông,

TCVN 13908-1:2024,Cốt liệu xỉ cho bê tông – Phần 1: Cốt liệu xỉ lò cao,

TCVN 13908-2:2024,Cốt liệu xỉ cho bê tông - Phần 2: Cốt liệu xỉ oxy hoá lò hồ quang điện,

 

8) Ngày 23/2/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 163/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN IX:2024,Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc,2024-02-23, 163/QĐ-BKHCN

 

9) Ngày 26/2/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 167/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13909:2024,Sách giáo khoa - Yêu cầu và phương pháp thử,

 

10) Ngày 26/2/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 188/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13150-3:2024,Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Tái chế nông sử dụng nhựa đường bọt và xi măng,

 

11) Ngày 27/2/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 199/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13929:2024,Bê tông – Phương pháp thử tăng tốc cacbonat hóa,

TCVN 13930:2024,Bê tông – Phương pháp xác định tốc độ hút nước,

TCVN 13931:2024,Bê tông – Phương pháp xác định hệ số dịch chuyển clorua,

TCVN 13932:2024,Bê tông – Phương pháp xác định điện trở suất hoặc điện dẫn suất,

TCVN 13933:2024,Bê tông – Phương pháp đo chiều sâu cacbonat hoá,

TCVN 13934:2024,Phương pháp xác định khả năng ức chế ăn mòn thép trong bê tông của phụ gia bằng điện trở phân cực trong nước chiết hồ xi măng,

TCVN 13935:2024,Vật liệu và kết cấu xây dựng – Phương pháp thử nghiệm ngâm nước và làm khô để đánh giá khả năng chịu hư hại khi ngập lụt,

 

12) Ngày 27/2/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 202/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 9245:2024,Cọc ống thép,

TCVN 9246:2024,Cọc ống ván thép,

 

13) Ngày 06/3/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 349/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13048:2024,Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa rỗng thoát nước – Thi công và nghiệm thu,2024-03-06, 349/QĐ-BKHCN

 

14) Ngày 14/3/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 377/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7818-1:2024,Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Dịch vụ cấp dấu thời gian – Phần 1: Khung,

TCVN 7818-4:2024,Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Dịch vụ cấp dấu thời gian – Phần 4: Liên kết chuẩn nguồn thời gian,

 

15) Ngày 19/3/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 402/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13968:2024,Cell và pin thứ cấp – Các ký hiệu ghi nhãn dùng để nhận biết thành phần hóa học,

TCVN 13969:2024,Cell và pin thứ cấp chứa kiềm hoặc các chất điện phân không axit khác – Cell và pin thứ cấp lithium, niken cadmi và niken kim loại hydrua dùng cho các ứng dụng di động – Hướng dẫn về các khía cạnh môi trường,

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt