DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 4.2024

Đăng ngày: 11:08 26-04-2024

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 10/4/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 614/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13970:2024,Máy hút bụi – Hiệu suất năng lượng,

TCVN 13971:2024,Lò nướng điện – Hiệu suất năng lượng,

TCVN 13972:2024,Máy hút mùi – Hiệu suất năng lượng,

TCVN 13973:2024,Cây nước nóng lạnh – Hiệu suất năng lượng,

TCVN 13974:2024,Máy sấy quần áo – Hiệu suất năng lượng,

 

2) Ngày 16/4/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 652/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

Sửa đổi 1:2024 TCVN I-4:2017,Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc – Phần 4: Dược liệu và thuốc từ dược liệu,

Sửa đổi 1:2024 TCVN II:2012,Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc,

 

3) Ngày 22/4/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 696/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12636-16:2024,Quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 16: Chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều,

TCVN 12636-17:2024,Quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 17: Chỉnh biên tài liệu lưu lượng chất lơ lửng nước sông,

 

4) Ngày 22/4/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 701/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13951:2024,Nước nuôi trồng thủy sản – Nước biển – Yêu cầu chất lượng,

TCVN 13952:2024,Nước nuôi trồng thủy sản – Nước ngọt – Yêu cầu chất lượng,

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt