Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế JISC công bố trong tháng 11 năm 2018

Đăng ngày: 16:05 29-10-2018

JISC (Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản), Cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Nhật Bản, đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển các tiêu chuẩn ở Nhật Bản bao gồm một loạt các sản phẩm và công nghệ từ robot đến chữ tượng hình. JISC cũng chịu trách nhiệm về sự đóng góp ngày càng tăng của Nhật Bản trong việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế thông qua công việc của mình với Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC)

 


JIS A 1106:18 (R)  Method of test for flexural strength of concrete

JIS A 1113:18 (R)  Method of test for splitting tensile strength of concrete

JIS A 2201:17 (R)  Test method for performance of building airtightness by fan pressurization

JIS A 6208:18 (R)  Polymer short fibers for concrete and mortar

JIS B 1856:18 (R)  Synchronous belt drives -- Imperial pitch trapezoidal profile system -- Belts and pulleys

JIS B 2404:18 (R)  Dimensions of gaskets for use with pipe flanges

JIS B 2704-1:18 (R)  Coil springs -- Part 1: Basic calculation methods

JIS B 2704-2:18 (R)  Coil springs -- Part 2: Expression of the specification

JIS G 3464:18 (R)  Steel heat exchanger tubes for low temperature service

JIS G 3466:2015/AMENDMENT 2:18 (R)  Carbon steel square and rectangular tubes for general structure (Amendment 2)

JIS G 4051:2016/AMENDMENT 1:18 (R)  Carbon steels for machine structural use (Amendment 1)

JIS G 4053:2016/AMENDMENT 1:18 (R)  Low-alloyed steels for machine structural use (Amendment 1)

JIS K 5603:17 (E)  Thermal performance of paint film -- Determination of solar absorptance with a heat flow meter

JIS K 6410-3:18 (E)  Elastomeric seismic-protection isolators for buildings -- Part 3: High-durability and high-performance specifications, and test methods

JIS S 0015:18 (E)  Accessible design -- Spoken instructions for consumer products

 

Cùng chuyên mục