Công khai dự toán ngân sách Nhà nước 2020 đợt 3

Đăng ngày: 07:17 08-10-2020

Toàn văn Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước đợt 3 năm 2020 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. Chi tiết xem tại đây.

Cùng chuyên mục