Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam được Bộ Giao thông Vận tải chỉ định chứng nhận hợp quy thiết bị DAT theo QCVN 105:2020/BGTVT và thiết bị mô phỏng cabin học lái xe theo QCVN 106:2020/BGTVT

Đăng ngày: 09:34 09-03-2022

Nhằm đảm bảo chất lượng cho hoạt động đào tạo lái xe, ngày 28/12/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành QCVN 105:2020/BGTVT về Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe và QCVN 106:2020/BGTVT về Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - Cabin học lái xe ô tô. Các quy chuẩn nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước đối với các thiết bị nêu trên, ngày 01/03/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ký Quyết định số 257/QĐ-BGTVT, theo đó chỉ định Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam là đơn vị thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy thiết bị giám sát thời gian và quãng đường theo QCVN 105:2020/BGTVT và thiết bị mô phỏng cabin học lái xe ô tô theo QCVN 106:2020/BGTVT.

Sản phẩm được chứng nhận hợp quy sẽ được cấp dấu hợp quy gắn trên sản phẩm; kết quả chứng nhận hợp quy được các tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm sử dụng làm cơ sở thực hiện công bố hợp quy theo quy định hiện hành.

https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/79045/bo-gtvt-chi-dinh-to-chuc-chung-nhan-su-phu-hop-san-pham-theo-qcvn-105-2020-bgtvt-va-qcvn-106-2020-bgtvt-cua-bo.aspx

Tải quyết định chỉ định

Tải QCVN 105:2020/BGTVT

Tải QCVN 106:2020/BGTVT

 

Thông tin liên hệ:

Phòng Chứng nhận - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Điện thoại: 024.37917510/0904006680; Email: chungnhan@vsqi.gov.vn

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt