Danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật mới được công bố

Đăng ngày: 14:10 11-11-2020

Quy chuẩn kỹ thuật mới được công bố:

1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2020/BTTTT về Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: 01/01/2021

3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2019/BGTVT về Phân cấp và đóng tàu biển cao tốc

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: 01/04/2021

4) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2019/BGTVT về Hệ thống điều khiển tự động và từ xa

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: 01/04/2021

5) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 73:2019/BGTVT về Hoạt động kéo trên biển

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: 01/04/2021

6) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 121:2020/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: 01/04/2021

7) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 87:2020/BTTTT về Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: 01/04/2021

8) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2020/BTTTT về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

9) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2020/BTTTT về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

10) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Ban hành: 31/08/2020

Cập nhật: 19/09/2020

11) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT về Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

12) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT về Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: 01/04/2021

13) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 101:2020/BTTTT về Pin lithium cho thiết bị cầm tay

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

14) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT về Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: 01/01/2021

15) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA về trạm bơm nước chữa cháy

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: 04/10/2020

16) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT về Báo hiệu đường thủy nội địa

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: 01/11/2020

17) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: 01/07/2020

18) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33-1: 2020/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: 18/09/2020

19) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: 01/07/2020

20) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Cùng chuyên mục