Truy xuất nguồn gốc - Ứng dụng nền tảng số trong hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản Việt

Đăng ngày: 09:23 22-03-2022

Hiện nay, dữ liệu truy xuất nguồn gốc bị phân tán do chưa được kết nối và chia sẻ giữa các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị, cùng với đó thông tin truy xuất nguồn gốc không đáp ứng được "các nguyên tắc truy xuất nguồn gốc" như: Không đủ các thêm tham gia chuỗi cung ứng, không đủ phần tử dữ liệu chính, thông tin không chính xác. Ngoài ra, người dùng có thể phải cài đặt cùng lúc nhiều phần mềm do đơn vị cung cấp giải pháp chỉ cho phép dùng phần mềm nội bộ truy cập được thông tin.

Hội thảo sẽ là diễn đàn mở để các doanh nghiệp chia sẻ những thông tin và kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý các hệ thống truy xuất nguồn gốc 

Với mục tiêu góp phần chuyển đổi số trên thực tế doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị nội bộ nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; Nâng cao vị thế thương hiệu, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Tạo môi trường kinh doanh minh bạch; Cơ sở dữ liệu được cập nhật và bổ sung theo thời gian thực giúp thống kê chính xác phục vụ hiệu quả cho việc xây dựng và thực thi chiến lực, chính sách, kế hoạch; Đáp ứng tốt hơn nhu cầu doanh nghiệp; Phát triển giải pháp và dịch vụ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Đại hội đoàn các cấp, hướng đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, ngày 22/03/2022, Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đoàn thanh niên Bộ Công Thương cùng tổ chức Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc - Ứng dụng nền tảng số trong hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản Việt”.

 

Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc, ứng dụng nền tảng số trong hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản Việt” sẽ là diễn đàn mở để các doanh nghiệp chia sẻ những thông tin và kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý các hệ thống truy xuất nguồn gốc có khả năng liên thông với nhau, việc áp dụng công cụ để số hóa chuỗi giá trị nông sản và sử dụng các ưu thế về truy xuất nguồn gốc để xúc tiến thương mại với các thị trường trong và ngoài nước.

Với sự tham gia của tác giả là các chuyên gia đầu ngành, các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp, những thông tin hữu ích mà hội thảo mang tới sẽ giúp nhà quản lý, doanh nghiệp, xã hội, đơn vị sản xuất, phân phối và người dùng hiểu sâu hơn quy định, hoạt động truy xuất nguồn gốc của sản phẩm nông nghiệp phân phối trong nước và xuất khẩu, qua đó, chủ động ứng dụng nghệ thuật để tiến thêm một bước trong thâm tâm enter to the TOÀN cầu giá trị chuỗi, nâng cao vị trí của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Hà My

Cùng chuyên mục