Trang ISO đưa tin về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) - Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp tiêu chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp chống lại đại dịch COVID-19

Đăng ngày: 16:05 29-04-2020

Trong bài viết của mình, trang ISO thông báo các thành viên của ISO hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19 cung cấp quyền truy cập miễn phí Tiêu chuẩn trong đó có Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng phòng chống  dịch COVID-19.

ISO cho hay: "Để hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức vượt qua giai đoạn thử thách của Đại dịch COVID-19, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ), cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Việt Nam đã tạo ra một trang web cung cấp quyền truy cập miễn phí Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) liên quan đến trang thiết bị y tế, trang thiết bị bảo vệ cá nhân ... và một số tổ chức khác cũng cho phép truy cập tiêu chuẩn miễn phí"

Thông tin xem thêm tại https://www.iso.org/covid19-members 

Cùng chuyên mục