Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R8R1R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13078-1:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 1: Yêu cầu chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 61851-1:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

145
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 580,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,740,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị cấp điện cho phương tiện giao thông chạy điện (trong tiêu chuẩn này được gọi là xe điện – EV) dùng để sạc điện cho các EV, có điện áp cấp danh định đến 1 000 V xoay chiều (AC) hoặc đến 1 500 V một chiều (DC), và điện áp ra danh định đến 1 000 V AC hoặc 1 500 V DC.
EV bao gồm các tất cả các loại xe điện, kể cả các xe điện hybrid kiểu cắm vào (PHEV), lấy hoàn toàn hoặc một phần năng lượng của chúng từ các hệ thống tích trữ năng lượng sạc lại được (RESS) lắp trên xe.
Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho thiết bị cấp điện cho EV được cấp nguồn từ các hệ thống tích trữ năng lượng tại chỗ (ví dụ các pin/acquy đệm).
Các khía cạnh được đề cập trong tiêu chuẩn này bao gồm:
- đặc tính và điều kiện làm việc của thiết bị cấp điện cho EV;
- quy định kỹ thuật của kết nối giữa EV và thiết bị cấp điện cho EV;
-Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị cấp điện cho EV được đề cập trong TCVN 13078-21-2
(IEC 61851-21-2).
Các yêu cầu đối với việc truyền năng lượng hai chiều đang được xem xét và chưa đưa vào tiêu chuẩn
này.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
- các khía cạnh an toàn liên quan đến bảo dưỡng;
- sạc điện cho xe buýt điện, tàu điện, xe tải nặng và các xe điện được thiết kế chủ yếu để sử dụng
ngoài địa hình.
- thiết bị trên EV;
- yêu cầu EMC đối với thiết bị trên EV đang được kết nối, các yêu cầu này được đề cập trong
TCVN 13078-21-1 (IEC 61851-21-1);
- sạc điện cho RESS không nằm trên EV;
- thiết bị cấp điện DC cho EV dựa vào cách điện kép/tăng cường hoặc bảo vệ chống điện giật cấp III.
Xem TCVN 13078-23 (IEC 61851-23) hoặc bộ tiêu chuẩn IEC 61851-3 (sắp xây dựng).
Bộ tiêu chuẩn TCVN 13078 (IEC 61851) đề cập đến tất cả các thiết bị cấp điện cho EV ngoại trừ thiết bị điều khiển và bảo vệ lắp trên cáp (IC-CPD) để sạc điện chế độ 2 cho xe điện được đề cập trong IEC 62752. các yêu cầu về an toàn điện đối với thiết bị cấp điện cho EV.
Các yêu cầu bổ sung có thể áp dụng cho thiết bị được thiết kế cho các môi trường hoặc các điều kiện cụ thể, ví dụ:
- thiết bị cấp điện cho EV được đặt tại các khu vực nguy hiểm, nơi có khí hoặc hơi dễ cháy và/hoặc vật liệu cháy, nhiên liệu hoặc các chất đốt dễ cháy khác, hoặc vật liệu nổ;
- thiết bị cấp điện cho EV được thiết kế để lắp đặt ở độ cao so với mực nước biển cao hơn 2 000 m;
- thiết bị cấp điện cho EV được thiết kế để sử dụng trên tàu thủy.
Các yêu cầu đối với thiết bị và linh kiện điện được sử dụng trong thiết bị cấp điện cho EV không được đề cập trong tiêu chuẩn này mà thuộc phạm vi áp dụng trong các tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể của chúng
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4255 (IEC 60529), Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)
TCVN 6188-1 (IEC 60884-1), Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự-Phần 1:Yêu cầu chung
TCVN 6434 (IEC 60898), Khí cụ điện – Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự
TCVN 6434-1 (IEC 60898-1), Khí cụ điện – Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự-Phần 1:Áptômát dùng cho điện xoay chiều
TCVN 6592-2 (IEC 60947-2), Cơ cấu đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 2:Áptômát
TCVN 6592-3 (IEC 60947-3), Cơ cấu đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 3:Cơ cấu đóng cắt, dao cách ly, cơ cấu đóng cắt-dao cách ly và khối kết hợp cầu chảy.
TCVN 6592-4-1 (IEC 60947-4-1), Cơ cấu đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 4-1:Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ – Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ kiểu điện-cơ
TCVN 6950-1 (IEC 61008-1), Áptômat tác động bằng dòng dư không có bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự (RCCB) – Phần 1:Qui định chung
TCVN 6951-1 (IEC 61009-1), Áptômat tác động bằng dòng dư có bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự (RCBO) – Phần 1:Qui định chung
TCVN 7447-4-41 (IEC 60364-4-41), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-41:Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống điện giật
TCVN 7447-5-54 (IEC 60364-5-54), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-54:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ
TCVN 7699-2-1 (IEC 60068-2-1), Thử nghiệm môi trường – Phần 2-1:Các thử nghiệm – Thử nghiệm A:Lạnh
TCVN 7699-2-78 (IEC 60068-2-78), Thử nghiệm môi trường – Phần 2-78:Các thử nghiệm – Thử nghiệm Cab:Nóng ẩm, không đổi
TCVN 7995 (IEC 60038), Điện áp tiêu chuẩn
TCVN 10884-1:2015 (IEC 60664-1:2007), Phối hợp cách điện dùng cho thiết bị trong hệ thống điện hạ áp – Phần 1:Nguyên tắc, yêu cầu và thử nghiệm
TCVN 11325 (IEC 61180), Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao dùng cho thiết bị điện hạ áp – Định nghĩa, yêu cầu thử nghiệm và quy trình, thiết bị thử nghiệm
TCVN 12237-1 (IEC 61558-1), An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự-Phần 1:Yêu cầu chung và thử nghiệm
TCVN 12237-2-4 (IEC 61558-2-4), An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-4:Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp cách ly và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp cách ly
TCVN 12772:2020 (ISO 17409:2015), Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Đầu nối với nguồn cấp điện điện từ bên ngoài – Yêu cầu an toàn
TCVN 13078-23:2020 (IEC 61851-23:2014), Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 23:Trạm sạc điện một chiều cho xe điện
IEC 60309-1, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 1:General requirements (Phích cắm, ổ cắm và bộ nối dùng cho mục đích công nghiệp – Phần 1:Yêu cầu chung)
IEC 60309-2, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 2:Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories (Phích cắm, ổ cắm và bộ nối dùng cho mục đích công nghiệp – Phần 2:Yêu cầu tính lắp lẫn về kích thước đối với các chân cắm và phụ kiện dạng ống tiếp xúc)
IEC 60947-6-2, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2:Multiple function equipment-Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) (Cơ cấu đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 6-2:Thiết bị đa chức năng – Cơ cấu đóng cắt bảo vệ và điều khiển)
IEC 60950-1:2005 1, Information technology equipment – Safety – Part 1:General requirements (Thiết bị công nghệ thông tin – An toàn – Phần 1:Yêu cầu chung)
IEC 60990, Methods of measurement of touch current and protective conductor current (Phương pháp đo dòng điện chạm và dòng điện trên dây bảo vệ) IEC 61316:1999, Industrial cable reels (Lô cáp dùng trong công nghiệp)
IEC TS 61439-7:2014, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 7:Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicles charging
IEC 61508 (all parts), Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (An toàn chức năng của các hệ thống điện/điện tử/điện tử lập trình liên quan đến an toàn)
IEC 61810-1, Electromechanical elementary relays – Part 1:General and safety requirements (Rơle sơ cấp điện cơ – Phần 1:Yêu cầu chung và yêu cầu về an toàn)
IEC 61851 (all parts), Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện
IEC 61851-24:2014, Electric vehicle conductive charging system – Part 24:Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of d.c. charging (Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 24:Truyền thông số giữa trạm sạc điện một chiều cho EV và xe điện để điều khiển việc sạc một chiều)
IEC 62196 (all parts), Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles (Phích cắm, ổ cắm, phích nối dùng cho xe điện và ổ nối vào xe điện)
IEC 62196-1:2014, Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 1:General requirements (Phích cắm, ổ cắm, phích nối dùng cho xe điện và ổ nối vào xe điện – Phần 1:Yêu cầu chung)
IEC 62196-2:2016, Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 2:Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories (Phích cắm, ổ cắm, phích nối dùng cho xe điện và ổ nối vào xe điện – Phần 2:Yêu cầu tương thích về kích thước và lắp lẫn dùng cho các phụ kiện xoay chiều dạng chân cắm và dạng ống tiếp xúc dòng xoay chiều)
IEC 62196-3:2014, Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 3:Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers (Phích cắm, ổ cắm, phích nối dùng cho xe điện và ổ nối vào xe điện – Phần 3:Yêu cầu tương thích về kích thước và lắp lẫn dùng cho các phụ kiện một chiều và xoay chiều/một chiều dạng chân cắm và dạng ống tiếp xúc)
IEC 62262, Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) (Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài của thiết bị điện chống các va đập về cơ từ bên ngoài)
IEC 62423, Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses (Áptômát tác động bằng dòng dư kiểu K và kiểu B có và không có bảo vệ quá dòng tích hợp dùng trong gia đình và các mục đích tương tự)
IEC 62752, In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD) (Thiết bị điều khiển và bảo vệ lắp trên cáp dùng cho sạc điện chế độ 2 của xe điện)
Quyết định công bố

Decision number

4032/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện