Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R4R5R6R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12772:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Đầu nối với nguồn cung cấp điện từ bên ngoài - Yêu cầu an toàn
Tên tiếng Anh

Title in English

Electrically propelled road vehicles — Connection to an external electric power supply — Safety requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 17409:2015
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

33
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):396,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn về điện đối với các đấu nối dẫn điện của phương tiện giao thông chạy điện với nguồn cung cấp điện bên ngoài bằng cách sử dụng giắc cắm hoặc đầu vào xe.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện với mạch điện có điện áp cấp B. Nói chung, có thể áp dụng tiêu chuẩn này cho mô tô và xe máy điện nếu không có các tiêu chuẩn dành riêng cho những xe đó.
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho mạch cấp điện cho xe. Tiêu chuẩn cũng áp dụng cho các chức năng điều khiển cung cấp điện chuyên biệt để đấu nối xe với nguồn cung cấp điện bên ngoài.
Tiêu chuẩn này không đề cập tới các yêu cầu về đấu nối với trạm nạp điện một chiều không cách điện.
Tiêu chuẩn không đề cập tới các thông tin an toàn đầy đủ cho nhân viên chế tạo, bảo dưỡng và sửa chữa.
Trường hợp xe không đấu nối với nguồn cấp điện bên ngoài, các yêu cầu về an toàn được quy định trong TCVN 12504-3 (ISO 6469-3).
CHÚ THÍCH 1: Tiêu chuẩn không đề cập các yêu cầu về các mạch cấp điện cho xe có áp dụng bảo vệ bằng cách điện cấp II hoặc cách điện kép/tăng cường nhưng không có ý định loại trừ việc các ứng dụng đó cho xe.
CHÚ THÍCH 2: Các yêu cầu đối với thiết bị cấp điện cho xe điện (EV- Electric Vehicle) được quy định trong IEC 61851.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6188-1 (IEC 60884-1), Giắc cắm, ổ cắm và bộ khớp nối cho các thiết bị điện gia dụng và mục đích tương tự-Phần 1:Yêu cầu chung.
TCVN 7384 (ISO 13849), An toàn máy-Các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển.
TCVN 7447-4-43:2010 (IEC 60364-4-43), Lắp đặt điện trong các tòa nhà-Phần 4-43:Bảo vệ an toàn-Bảo vệ chống quá dòng.
TCVN 7447-4-54:2015 (IEC 60364-5-54), Lắp đặt điện hạ thế-Phần 5-54:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-Bố trí nối đất và dây dẫn bảo vệ.
TCVN 7447-6:2011 (IEC 60364-6), Lắp đặt điện hạ thế-Phần 6:Kiểm nghiệm.
TCVN 10884 (IEC 60664), Phối hợp cách điện cho thiết bị trong các hệ thống điện hạ áp.
TCVN 12504-1 (ISO 6469-1), Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện-Đặc tính kỹ thuật an toàn-Phần 1:Hệ thống tích điện nạp lại được (RESS).
TCVN 12504-3 (ISO 6469-3), Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện-Đặc tính kỹ thuật an toàn-Phần 3:Bảo vệ người chống điện giật.
ISO 20653, Road vehicles-Degrees of protection (IP code)-Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access (Phương tiện giao thông đường bộ-Cấp bảo vệ (mã IP)-Bảo vệ thiết bị điện chống lại các vật lạ, nước và tiếp cận).
ISO 26262 (tất cả các phần), ((all parts), Road vehicles-Functional safety) (Phương tiện giao thông đường bộ-An toàn chức năng).
IEC 60309-1, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes-Part 1:General requirements (Giắc cắm, ổ cắm và bộ khớp nối dùng trong các mục đích công nghiệp-Phần 1:Yêu cầu chung).
IEC 60309-2, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes-Part 2:Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories (Giắc cắm, ổ cắm và bộ khớp nối dùng trong các mục đích công nghiệp-Phần 2:Yêu cầu về khả năng thay thế lẫn nhau về kích thước cho ắc quy và phụ kiện ống-tiếp xúc).
IEC 61851-1, Electric vehicle conductive charging system-Part 1:General requirements (Hệ thống nạp dẫn điện của xe điện-Phần 1:Yêu cầu chung).
IEC 61851-23, Electric vehicle conductive charging system-Part 23:D.C. electric vehicle charging station (Hệ thống nạp dẫn điện của xe điện-Phần 23:Trạm nạp điện một chiều của xe điện).
IEC 62196-1, Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets-Conductive charging of electric vehicles-Part 1:General requirements (Giắc cắm, ổ cắm, bộ đầu nối xe và đầu vào xe-Nạp dẫn điện của xe điện-Phần 1:Yêu cầu chung).
IEC 62196-2, Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets-Conductive charging of electric vehicles-Part 2:Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact­ tube accessories (Giắc cắm, ổ cắm, bộ đầu nối xe và đầu vào xe-Nạp dẫn điện của xe điện-Phần 2:Yêu cầu về khả năng thay thế lẫn nhau về kích thước cho đầu cực xoay chiều và phụ kiện ống-tiếp xúc).
IEC 62196-3, Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets-conductive charging of electric vehicles-Part 3:Dimensional compatibility and interchangeability requirements for dedicated d.c. and combined a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers (Giắc cắm, ổ cắm, bộ đầu nối xe và đầu vào xe-nạp dẫn điện của xe điện-Phần 3:Yêu cầu về khả năng thay thế lẫn nhau về kích thước dành riêng cho chốt cắm một chiều và chân cắm kết hợp xoay chiều/một chiều và các bộ khớp nối xe kiểu ống-tiếp xúc).
ISO/IEC 15118 (tất cả các phần), Road vehicles-Vehicle to grid communication interface (Phương tiện giao thông đường bộ-Kết nối thông tin giữa xe và mạng).
Quyết định công bố

Decision number

981/QĐ-BKHCN , Ngày 15-04-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 22 - Phương tiện giao thông đường bộ