Quyết định công bố tiêu chuẩn quốc gia về nước mắm; nông nghiệp hữu cơ

Đăng ngày: 10:28 07-04-2018

Ngày 28/3/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 672/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5107:2018 Nước mắm. Phiên bản mới này sẽ thay thế TCVN 5107:2003 (Quyết định số 671/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ TCVN 5107:2003).

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định Quyết định số 3879/QĐ-BKHCN và Quyết định số 3883/QĐ-BKHCN về việc công bố bộ TCVN về nông nghiệp hữu cơ.

1. Bộ tiêu chuẩn TCVN 11041 (công bố theo Quyết định số 3883/QĐ-BKHCN) gồm các phần:

+ TCVN 11041-1:2017, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (thay thế TCVN 11041:2015);
+ TCVN 11041-2:2017, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ;
+ TCVN 11041-3:2017, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ.

2. TCVN 12134:2017, Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận (công bố theo Quyết định số 3879/QĐ-BKHCN)

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3882/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ TCVN 11041:2015 (CAC/GL 32-1999, Revised 2007 with Amendment 2013) Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo, sử dụng các TCVN này có thể liên hệ:

Phòng Xuất bản Phát hành - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37564269 ; Email: tieuchuan@vsqi.gov.vn

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt