Quản lý và xử lý vi phạm đối với vật liệu xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Đăng ngày: 10:38 07-03-2023

Sở Xây dựng TP.HCM thông báo sẽ tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng (VLXD) thông qua quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD hiện hành trên địa bàn TP.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, mục đích của hoạt động chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn TP.HCM năm 2023 để tổ chức thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) hiện hành.

Thông qua tổ chức thực hiện quy định pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp VLXD tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình hoạt động. Theo đó, tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn TP.HCM. Từ đó, triển khai các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới có liên quan cho các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD để thống nhất thực hiện…

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2 thực hiện thử nghiệm, chứng nhận hợp quy tại các tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định. Bên cạnh đó, tổng hợp theo dõi kiểm soát đôn đốc và nhắc nhở các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa VLXD đã thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và xem xét, xử lý vi phạm theo quy định…

 Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề nghị Cục Hải quan TP.HCM chỉ đạo các Chi cục hải quan tại cửa khẩu yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa VLXD thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa VLXD có khả năng gây mất an toàn thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng để thông quan hàng hóa theo quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Chi cục Hải quan phối hợp Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa tại cơ sở của người nhập khẩu đối với trường hợp người nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (nếu có), theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời thông tin cho Sở Xây dựng các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD hiện hành tại TP.HCM để Sở Xây dựng nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp phối hợp hoặc báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ quy định…

Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng phân công Thanh tra Sở Xây dựng xem xét, xử lý kịp thời các vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa VLXD chưa công bố hợp quy theo quy định. Đồng thời, xem xét, xử lý vi phạm đối với các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD không tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình hoạt động chứng nhận trên địa bàn.

Bảo Lâm (theo vietq.vn)

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt