Kinh tế tuần hoàn và vai trò của tiêu chuẩn

Kinh tế tuần hoàn và vai trò của tiêu chuẩn

Đăng ngày: 09:52 13-10-2021

Để hình thành, phát triển kinh tế tuần hoàn, Việt Nam cần có hành lang pháp lý rõ ràng; cần triển khai nghiên cứu sâu rộng về phát triển kinh tế tuần hoàn từ cách tiếp cận chung toàn cầu, nguyên tắc xác lập theo ngành, lĩnh vực, tiêu chí của mô hình, ....

Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc và những điều chỉnh tại Việt Nam

Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc và những điều chỉnh tại Việt Nam

Đăng ngày: 09:50 13-10-2021

(VietQ.vn) - Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) là mục tiêu phổ quát được đưa ra nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên hiệp quốc (LHQ).

 Tạo lập hạ tầng tiêu chuẩn tiên tiến, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững

Tạo lập hạ tầng tiêu chuẩn tiên tiến, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững

Đăng ngày: 09:49 13-10-2021

Chủ đề của năm 2021 là Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn

Vai trò của tiêu chuẩn với sự phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

Vai trò của tiêu chuẩn với sự phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

Đăng ngày: 09:44 13-10-2021

(VietQ.vn) - Trong quá trình nghiên cứu các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia đã xác định rất rõ: Cơ quan tiêu chuẩn hóa là thực thể không thể thiếu trong việc triển khai đô thị thông minh, bền vững.

Phát triển hạ tầng chất lượng tấm quang điện mặt trời ở Việt Nam

Phát triển hạ tầng chất lượng tấm quang điện mặt trời ở Việt Nam

Đăng ngày: 09:39 13-10-2021

(VietQ.vn) - Để kịp thời giải quyết vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng và xử lý tấm quang điện mặt trời sau khi đã hết thời gian sử dụng nhằm ngăn chặn các sản phẩm kém chất lượng vào thị trường Việt Nam và đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn

Tiêu chuẩn về tái sử dụng nước ở khu vực đô thị với mục tiêu phát triển bền vững

Tiêu chuẩn về tái sử dụng nước ở khu vực đô thị với mục tiêu phát triển bền vững

Đăng ngày: 09:36 13-10-2021

(VietQ.vn) - Việt Nam đang tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại đa phương. Quốc sách này đã thúc đẩy mạnh mẽ hoạt đông tiếp thu, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của thế giới, trong đó có hoạt động tiêu chuẩn hóa

THÔNG ĐIỆP NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14/10/2021

THÔNG ĐIỆP NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14/10/2021

Đăng ngày: 16:24 04-10-2021

Tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2021

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2021

Đăng ngày: 17:36 01-10-2021

Tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn

FB Chat.txt