ISO với Tuyên bố về giới của UNECE

Đăng ngày: 12:58 08-06-2020

 

Đã một năm kể từ khi ISO ký Tuyên bố của Ủy ban Kinh tế Châu Âu (UNECE) về các tiêu chuẩn đáp ứng giới. Kể từ đó đến nay, tổ chức này đã nỗ lực rất nhiều để đáp ứng cam kết nhằm đạt được bình đẳng giới trong xây dựng tiêu chuẩn.

Các bên ký kết Tuyên bố cam kết tạo lập và thực hiện các kế hoạch hành động về giới (GAP) để hỗ trợ các quy trình xây dựng tiêu chuẩn cân bằng và toàn diện hơn về giới, cũng như tăng cường khả năng đáp ứng giới của các tiêu chuẩn.

Chỉ vài tháng sau khi ký, Hội đồng ISO đã phê duyệt Kế hoạch hành động về giới 2019-2021, đưa ra các sáng kiến ​​và thiết lập các mục tiêu đầy tham vọng nhằm hỗ trợ bình đẳng giới trong tiêu chuẩn hóa.

Là một phần của GAP, ISO đã ra mắt Mạng lưới đầu mối về giới. Nền tảng này giúp chia sẻ kiến ​​thức và thực tiễn tốt nhất giữa các thành viên toàn cầu của ISO, 48 thành viên trong số này cũng đã tham gia ký kết Tuyên bố.

Tầm quan trọng của bình đẳng giới trong tiêu chuẩn hóa và hoạt động của ISO trong Kế hoạch hành động về giới, được giải thích trong video dưới đây.

https://youtu.be/bvVjbD3wXZc

Để tiếp tục xây dựng dựa trên sự tiến bộ trong những năm qua, ISO sẽ triển khai giám sát hiệu quả đối với các mục tiêu dài hạn được xác định trong GAP. Để đạt được điều này, ISO đang nỗ lực thu thập dữ liệu về đại diện giới trong công tác tiêu chuẩn hóa, điều này sẽ giúp thiết lập đường cơ sở và hiểu rõ hơn về quy mô của các thách thức.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn hỗ trợ ISO trong nỗ lực của mình, vui lòng gửi e-mail đến tới gender@iso.org.

Mời tham gia khảo sát liên quan tại đây:

https://www.smartsurvey.co.uk/s/Expert_survey/

(Nguồn: ISO)

Cùng chuyên mục