Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ

Đăng ngày: 10:36 07-04-2018

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ xin gửi Quý Cơ quan/Doanh nghiệp dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ (kèm theo công văn này) để nghiên cứu, cho ý kiến.

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan/Doanh nghiệp đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.7911627; Email: thanhtratdc@tcvn.gov.vntrước ngày 20/9/2017.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan/Doanh nghiệp./.

File đính kèm 

Cùng chuyên mục