Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố trong tháng 4 năm 2019

Đăng ngày: 15:06 03-05-2019

 IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế) là tổ chức hàng đầu thế giới về việc chuẩn bị và công bố các tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ điện, điện tử và công nghệ liên quan. Chúng được gọi chung là “công nghệ điện”.

Danh mục tiêu chuẩn IEC ban hành tháng 4

 

Cùng chuyên mục