Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố tháng 9 năm 2020

Đăng ngày: 12:56 28-09-2020

ASTM Quốc tế, tên giao dịch tiếng Anh là ASTM International, là một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế thực hiện phát triển và xuất bản các tiêu chuẩn kỹ thuật đồng thuận tự nguyện cho loạt các vật liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ.

Danh mục tiêu chuẩn IEC ban hành tháng 9: Tải danh mục tháng 9

Cùng chuyên mục