Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 181 - 200 trong số 1005

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
181ISO/TC 185Safety devices for protection against excessive pressure O - Thành viên quan sát
182ISO/TC 186Cutlery and table and decorative metal hollow-ware O - Thành viên quan sát
183ISO/TC 188Small craft O - Thành viên quan sát
184ISO/TC 189Ceramic tile

TCVN/TC 189

O - Thành viên quan sát
185ISO/TC 190Soil quality

TCVN/TC 190

O - Thành viên quan sát
186ISO/TC 191 Animal (mammal) traps O - Thành viên quan sát
187ISO/TC 192Gas turbines O - Thành viên quan sát
188ISO/TC 193Natural gas

TCVN/TC 193

O - Thành viên quan sát
189ISO/TC 194Biological and clinical evaluation of medical devices O - Thành viên quan sát
190ISO/TC 195Building construction machinery and equipment O - Thành viên quan sát
191ISO/TC 197Hydrogen technologies O - Thành viên quan sát
192ISO/TC 198Sterilization of health care products O - Thành viên quan sát
193ISO/TC 199Safety of machinery

TCVN/TC 199

O - Thành viên quan sát
194ISO/TC 201Surface chemical analysis O - Thành viên quan sát
195ISO/TC 202Microbeam analysis O - Thành viên quan sát
196ISO/TC 204Intelligent transport systems O - Thành viên quan sát
197ISO/TC 205Building environment design O - Thành viên quan sát
198ISO/TC 206Fine ceramics

TCVN/TC 206

O - Thành viên quan sát
199ISO/TC 207/SC 3Environmental labellingO - Thành viên quan sát
200ISO/TC 207/SC 4Environmental performance evaluationO - Thành viên quan sát