TCVN/TC 199 - An toàn máy

Số hiệu
TCVN/TC 199
Tên Ban kỹ thuật
An toàn máy
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 199 - Safety of machinery

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về "An toàn máy"
Liên hệ

Trần Thị Kim Huế, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trankimhuetcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Trung Sơn (Trưởng ban)
  • Trần Thị Kim Huế (Thư ký)
  • Đào Duy Trung
  • Cao Bảo Anh
  • Hoàng Ánh Thu
  • Hà Văn Vui
  • Nguyễn Chí Quang
  • Hoàng Minh Đức
  • Chu Xuân Tĩnh
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt